Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2018 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдийн нэгдсэн тооллогын дүн

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-20 19:51:44

ЗАВХАН АЙМГИЙН АГААР БОХИРДУУЛАХ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН

НЭГДСЭН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

 

2018 оны 12 дугаар сарын 12

   Завхан аймгийн 2018 оны нэгдсэн тоо, бүртгэлийн дүнгээр агаар бохирдуулагч суурин эх үүсвэр нийт 11102 бүртэгдсэн. Үүнд: Галлагаатай өрх, төвлөрсөн халаалтад холбогдоогүй 10кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 10920 айл өрх, аж ахуй нэгж, 11-100кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 159 аж ахуй нэгж, 101кВт-с дээш хүчин чадалтай зуух 23 тоологдсон ба аймгийн хэмжээнд нийт 112466 м³ мод, 32125.8 тн нүүрс, 2017,8 тн аргал, хөрзөн, боловсруулсан түлш хэрэглэсэн байна. Хөдөлгөөнт  эх үүсвэр 14208 тоологдон түүнээс 9610 үзлэгтээ хамрагдсан байна

   Ердийн галлагаатай 10кВт хүртэлх хүчин чадалтай зуух. Үүнд: Ахуйн хэрэглээнд ашиглагдаж байгаа уламжлалт болон сайжруулсан зуух, пийшин, усан халаалтын зуух, мөн жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтын байранд ашиглагдаж байгаа зуух орно.

Хүснэгт 1. Ердийн галлагаатай зуухны тоо

Сумд

Айл өрхийн зуух

Гэр

Байшин

Түлшний хэмжээ

Нүүрс, бусад тн

Мод м3

1

Улиастай

2592

2032

2550.4тн, 12.2тн- бусад

        37102

2

Алдархаан

50

32

17.4тн, 133-бусад

564

3

Асгат

102

33

 

2160

4

Баян тэс

163

141

 

2785

5

Баянхайрхан

110

71

 

3620

6

Дөрвөлжин

159

46

140тн, 94.5-бусад

1056

7

Завхан мандал

60

43

147.4тн

56

8

Их уул

367

364

 

5848

9

Идэр

163

131

 

4116

10

Нөмрөг

99

94

 

1930

11

Отгон

193

49

415.5тн, 61-бусад

634

12

Сантмаргац

142

100

111тн, 990-бусад

1884

13

Сонгино

120

152

10тн

2745

14

Түдэвтэй

113

153

245.8тн

2940

15

Тэс

161

200

180.5тн

2888

16

Тэлмэн

185

133

104тн

3782

17

Тосонцэнгэл

537

752

30тн

20624

18

Ургамал

74

103

379тн

1065

19

Цагаанхайрхан

93

51

28.5 тн, 6-бусад

2256

20

Цагаанчулуут

68

43

126тн

452

21

Цэцэнуул

66

133

14.1 тн

1944

22

Шилүүстэй

132

83

437.7тн, 479.1-бусад

585

23

Эрдэнэхайрхан

77

49

45тн, 242-бусад

506

24

Яруу

60

46

 

1634

Аймгийн хэмжээнд

5886

5034

4982.3 ,  2017.8

103176

 

     2018 онд Завхан аймгийн хэмжээнд нийт агаар бохирдуулагч 10920 айл өрх, 4982.3тн нүүрс, 103176м3 мод, 2017.8тн бусад болон бловсруулсан түлш зарцуулсан байна.

 

Ердийн

Сайжруулсан

Ханан пийшин

Усан халаалттай

Нийт

Айл өрхийн зуухны тоо

5834

52

4966

68

10920

Эзлэх хувь /%/

53.42

0.48

45.48

0.62

100

 

                                                                        

Нүүрс тн

Үртсэн шахмал түлш тн

Мод м3

Коксон түлш

Бусад тн

Нийт

Түлшний хэмжээ, тн/жил, м3

4982.3

20

103176

0

1997.8

110163.9

Эзлэх хувь /%/

4.5

0.02

93.7

0

1.8

100

 

     Сүүлийн жилүүдийн айл өрхийн тоо болон түлшний зарцуулалтын дүнг харьцуулан доорхи зурагт харуулав. / Аймгийн хэмжээнд/

                                   

      Завхан аймгийн 24 сумын айл өрхүүд нь ихэвчлэн мод хэрэглэдэг. 2018 оны тооллогийн дүнгээс харахад 2017 оноос модны хэрэглээ 2.1% буурсан, нүүрсний хэрэглээ 3048.5 тонноор нэмэгдсэн харагдаж байгаа нь айл өрхүүд нүүрсний хэрэглээ нэмэх хандлагатай байна мөн Улиастай, Шилүүстэй сумууд нь сайжруулсан түлшний хэрэглээ нэмэгдсэн байна.

Усан халаалтын 11-100 кВт хүчин чадалтай зуухны тооллогын дүн

      Аймгийн хэмжээнд 159 аж ахуй нэгж байгууллага 11-100кВт-ын хүчин чадалтай зуух ашиглаж нийт 7563.5тн нүүрс, 9290м3 мод зарцуулж дулаан үйлдвэрлэсэн байна.

      Ахуйн хэрэглээнд ашиглагдаж байгаа уурын болон усан халаалтын зуух, технологийн зориулалттай уур үйлдвэрлэдэг зуух, төвлөрсөн болон нэгдсэн дулаан хангамжийн усан халаалтын зуух, барилгын болон томоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа зуухнууд орно.

Хүснэгт 2. Усан халаалтын болон уурын зуухны тоо

Сумд

Усан халаалтынзуух /11-100 кВт/

 

Зуухнытоо

Түлшний хэмжээ

Нүүрс тн

Мод м3

1

Улиастай

31

917

 

2

Асгат

6

370

398

3

Баянтэс

6

 

1000

4

Баянхайрхан

7

505

754

5

Дөрвөлжин

8

1173

142

6

Завханмандал

7

318

364

7

Их уул

7

4

2814

8

Идэр

5

60

520

9

Отгон

8

371

6

10

Сантмаргац

6

220

740

11

Сонгино

9

345

 

12

Тэлмэн

10

169

492

13

Тосонцэнгэл

17

1867

627

14

Ургамал

7

220

160

15

Цагаанхайрхан

5

105

40

16

Цагаанчулуут

4

125

435

17

Цэцэнуул

7

208

100

18

Шилүүстэй

7

495

194

19

Яруу

5

91.5

504

Аймгийн хэмжээнд

159

7563.5

9290

 

2013-2018 оны усан халаалтын 11-100кВт хүчин чадалтай зуухны тооллогын дүнг  харьцуулахад: /Аймгийн хэмжээнд/

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлээр усан халаалттай 11-100кВт хүчин чадалтай зуух сүүлийн жилүүдэд багасаж байгаа Нөмрөг, Эрдэнэхайрхан сумын жижиг зуухнууд нэг төвлөрсөн халаалтанд холбогдсон холбоотой.

Усан халаалтын 11-100кВт хүртэл чадалтай 159 зуухнаас жилд дунджаар 1747тн үнс хуурайгаар хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хаядаг байна.

101кВт-с дээш хүчин чадалтай зуухны тооллогын дүн

Аймгийн хэмжээнд 23 аж ахуй нэгж байгууллага 101кВт-с дээш хүчин чадалтай зуух ашиглаж нийт 19580тн нүүрс зарцуулсан дулаан үйлдвэрлэсэн байна.

Хүснэгт 3. Усан халаалтын болон уурын зуухны тоо

Сумд

Уурын болон усан халаалтын зуух /100кВт-с дээш/

Зуухны тоо

Нүүрс

1

Улиастай

18

17820

2

Түдэвтэй

1

400

3

Тэс

1

400

4

Нөмрөг

1

350

5

Эрдэнэхайрхан

1

310

6

Алдархаан

1

300

Нийт

23

19580

 

     Завхан аймгийн хэмжээнд 11-100кВт-ын, 100кВт-с дээш хүчин чадалтай зуух нийт 182 аж ахуй нэгж байгууллага тоологдон 27143.5тн нүүрс, 9290м3 мод зарцуулсан.

 Хог хаягдал, шатахуун түгээх станцын тооллогын дүн  /2018он/

 

д/д

Сумын нэр

Хог хаягдлын талбай

/ м2/

Шатахуун түгээх станцын тоо

1

Асгат

3000

2

2

Алдархаан

200000

1

3

Баянхайрхан

2500

1

4

Баянтэс

500000

3

5

Дөрвөлжин

5000

1

6

Эрдэнэхайрхан

12000

1

7

Нөмрөг

240000

2

8

Сонгино

50000

5

9

Тэлмэн

20000

2

10

Түдэвтэй

45000

1

11

Их-Уул

350000

3

12

Тэс/2 хог хаягдлын цэгтэй/

220000

2

13

Ургамал

100000

1

14

Цагаанхайрхан

160000

1

15

Шилүүстэй

3200

1

16

Яруу

31500

1

17

Идэр

3750

1

18

Тосонцэнгэл

300000

7

19

Сантмаргац

200000

1

20

Цагаанчулуут

17000

1

21

Цэцэн-Уул

4500

1

22

Отгон

50000

4

23

Завханмандал

280000

1

24

Улиастай

1200*800м2=960000

15

 

Нийт

3757450м2

59

                                  Шатахуун түгээх станцын нэгдсэн тоог сүүлийн жилүүдтэй харьцуулан доорхи зурагт үзүүлэв. 

                               

                                                                                                                                    Дүгнэлт:

2018 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллогоор тус аймгийн гэр, байшингийн зууханд жилдээ 4982.3тн нүүрс, 103176м3 мод, 2017.8тн боловсруулсан түлш болон бусад түлж байгаа нь агаарыг бохирдуулах нэг гол эх үүсвэр болж байна.

Том оврын уурын зуухнуудын нүүрс, үнсний сав ил задгай байлгаж байгаагийн улмаас салхины нөлөөгөөр их хэмжээний шороо, тоос  хөөрч агаарыг бохирдуулж байна.

Эдгээр агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн тоо жил бүр зарим сумуудад нэмэгдэх хандлагатай байна. Өмнөх онуудтой харьцуулсан судалгаанаас харахад түлшний хэрэглээ нэмэгдэн түлхүү нүүрс хэрэглэх хандлагатай болсон байна.

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлээр усан халаалттай 11-100кВт хүчин чадалтай зуух сүүлийн жилүүдэд багасаж байгаа Нөмрөг, Эрдэнэхайрхан сумын жижиг зуухнууд нэг төвлөрсөн халаалтанд холбогдсон холбоотой.

Нэгдсэн эмнэлэг технологийн зориулалттай зуух нь утаа гарах янданд агаарын бохирдлыг багасгах шүүлтүүр нь  эвдэрсэн, хянах самбар нь шаардлага хангахгүй тул байгаль орчинг бохирдуулж  хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

Хөдөлгөөнт эх үүсвэр 2018 оны 12 сарын 12-ны байдлаар 14208  тооллогдсон  нь өмнөх оноос 1224 нэмэгдсэн байна.

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 2019-10-18 1970-01-01 2
10 хоногийн тойм 2019-10-14 1970-01-01 5
7 хоногийн мэдээ 2019-10-14 1970-01-01 15
Цацрагийн сарын тойм 2019-10-02 1970-01-01 19
Сарын тойм мэдээ 2019-10-02 1970-01-01 20
Явуул судалгааны мэдээ 2019-05-01 1970-01-01 161
Төлөв байдлын тайлан 2019-01-15 1970-01-01 295