Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

агаарын чанарын мэдээ 09.19

Шинэчлэгдсэн: 2022-10-01 20:24:24

Улиастай сумын агаарын чанарын мэдээ

  Улиастай сумын 09 сарын 16-ны 00, 20 цаг, 09 сарын 19-ний 08 цагийн  агаар бохирдуулах хүхэрлэг хийазотын давхар исэл болон  PM10, PM2.5 тоосонцрын агууламжийг тодорхойлон доорх хүснэгтэнд харуулав.

Огноо

Бохирдуулах хий

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/ /мкг/м3/

ЗДХ-ээс давж бохирдсон эсэх

Хэмжилтийн дүн /мкг/м3/

2022.09.16

1930 цаг

Азотын давхар исэл

200

үгүй

7

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

0

2400 цаг

PM2.5 тоосонцор

50

үгүй

8

2022.09.17

13

2022.09.18

7

 

2022.09.19

 

800 цаг

PM10 тоосонцор

100

үгүй

11

Азотын давхар исэл

200

үгүй

0

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

6

 

 

 

Үзүүлэлт

 

Огноо

 

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/ мк3в/цаг

ЗДХ-ээс давж бохирдсон эсэх

Хэмжилтийн дүн /мкг/м3/

 

 

 

 

 

 

Цацрагийн хэмжилтийн

дүн

 

2022.09.16

1400 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.09

 

 

2022.09.17

0800 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.11

1400 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.10

 

 

2022.09.18

0800 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.12

1400 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.10

 

2022.09.19

0800 цаг

агаарт

0.60

үгүй

0.10

хөрсөнд

0.60

үгүй

0.11

MNS4585:2016 Стандарттай харьцуулахад PM 2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, PM10 тоосонцрын агууламж хэвийн хэмжээнд байна. Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн Улиастай сумын Улиастай-01, Баянтэс сумын Баян-уул өртөөдөд RDS-110 багажаар цацрагийн түвшний хэмжилт өдөр бүр 08 болон 14 цагуудад тогтмол хийгдэж байна. Доорх хаягаар хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. https://www.eic.mn/radiation/admin.php?menuitem=13

 

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 10.05 2022-10-05 1970-01-01 1
Агаарын чанарын мэдээ 10.04 2022-10-04 1970-01-01 2
09 сарын тойм мэдээ 2022-10-04 1970-01-01 4
Агаарын чанарын мэдээ 10.03 2022-10-03 1970-01-01 7
10 хоногийн тойм мэдээ 09.21-09.30 2022-10-03 1970-01-01 5
7 хоногийн тойм мэдээ 09.26-10.01 2022-10-03 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 09.30 2022-09-30 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 09.29 2022-09-29 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 09.28 2022-09-28 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 09.27 2022-09-27 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 09.26 2022-09-26 1970-01-01 7
7 хоногийн тойм мэдээ 09.19-09.26 2022-09-26 1970-01-01 6
агаарын чанарын мэдээ 09.23 2022-09-23 1970-01-01 16
агаарын чанарын мэдээ 09.22 2022-09-22 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 09.21 2022-09-21 1970-01-01 7
10 хоногийн тойм мэдээ 09.11-20 2022-09-21 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 09.20 2022-09-20 1970-01-01 6
7 хоногийн тойм мэдээ 09.12-09.18 2022-09-19 1970-01-01 8
агаарын чанарын мэдээ 09.16 2022-09-16 1970-01-01 13
Цацрагийн мэдээ 09 сарын 08-13 2022-09-16 1970-01-01 12
агаарын чанарын мэдээ 09.15 2022-09-15 1970-01-01 13
агаарын чанарын мэдээ 09.14 2022-09-14 1970-01-01 13
агаарын чанарын мэдээ 09.13 2022-09-13 1970-01-01 14
агаарын чанарын мэдээ 09.12 2022-09-12 1970-01-01 14
7 хоногийн тойм мэдээ 09.05-09 2022-09-12 1970-01-01 22
10 хоногийн тойм мэдээ 09.01-09.10 2022-09-12 1970-01-01 9
агаарын чанарын мэдээ 09.09 2022-09-09 1970-01-01 10
агаарын чанарын мэдээ 09.08 2022-09-08 1970-01-01 10
агаарын чанарын мэдээ 09.07 2022-09-07 1970-01-01 11
агаарын чанарын мэдээ 09.06 2022-09-06 1970-01-01 18
агаарын чанарын мэдээ 09.05 2022-09-05 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ 08.29-09.02 2022-09-05 1970-01-01 25
агаарын чанарын мэдээ 09.02 2022-09-02 1970-01-01 18
агаарын чанарын мэдээ 09.01 2022-09-01 1970-01-01 20
08 сарын тойм мэдээ 2022-09-01 1970-01-01 21
Цацрагийн мэдээ 08 сар 2022-09-01 1970-01-01 15
10 хоногийн тойм мэдээ / 08.22-08.31 / 2022-09-01 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 08.31 2022-08-31 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 08.30 2022-08-30 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 08.29 2022-08-29 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ 08.22-29 2022-08-29 1970-01-01 36
агаарын чанарын мэдээ 08.26 2022-08-26 1970-01-01 17
агаарын чанарын мэдээ 08.25 2022-08-25 1970-01-01 21
агаарын чанарын мэдээ 08.24 2022-08-24 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 08.23 2022-08-23 1970-01-01 14
7 хоногийн тойм мэдээ 08.15-19 2022-08-23 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 08.22 2022-08-22 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 08.19 2022-08-19 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 08.18 2022-08-18 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 08.17 2022-08-17 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 08.16 2022-08-16 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ08.15 2022-08-15 1970-01-01 20
7 хоногийн тойм мэдээ 08.08-12 2022-08-15 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 08.12 2022-08-12 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 08.11 2022-08-11 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 08.10 2022-08-10 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 08.09 2022-08-09 1970-01-01 26
7 хоногийн тойм мэдээ 08.01-05 2022-08-09 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 08.08 2022-08-08 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 08.05 2022-08-05 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 08.04 2022-08-04 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 08.03 2022-08-03 1970-01-01 20
цацрагийн мэдээ 07 сар 2022-08-03 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 08.02 2022-08-02 1970-01-01 22
10 хоногийн тойм мэдээ 07.20-29 2022-08-02 1970-01-01 46
цацрагийн мэдээ 06 сар 2022-08-02 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 08.01 2022-08-01 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ 07.25-29 2022-08-01 1970-01-01 42
07 сарын тойм мэдээ 2022-08-01 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.29 2022-07-29 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 07.28 2022-07-28 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 07.27 2022-07-27 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 07.26 2022-07-26 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.25 2022-07-25 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 07.18-22 2022-07-25 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 07.22 2022-07-22 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 07.21 2022-07-21 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 07.20 2022-07-20 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.19 2022-07-19 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 07.18 2022-07-18 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 07 сарын 04-08 2022-07-18 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 07.08 2022-07-08 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 07.07 2022-07-07 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 07.06 2022-07-06 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 07.05 2022-07-05 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.04 2022-07-04 1970-01-01 25
10 хоногийн тойм мэдээ 06.21-30 2022-07-04 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 06.27-07.01 2022-07-04 1970-01-01 45
06 сарын тойм мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 07.01 2022-07-01 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 06.30 2022-06-30 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.29 2022-06-29 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 06.28 2022-06-28 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 06.27 2022-06-28 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.24 2022-06-24 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 06.23 2022-06-23 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.22 2022-06-22 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 06.21 2022-06-21 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 06.20 2022-06-20 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2022.06.15 2022-06-16 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 06.13 2022-06-13 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 06.10 2022-06-10 1970-01-01 35
05 сарын тойм мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 06.09 2022-06-09 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 06.08 2022-06-08 1970-01-01 26
агаарын чанарын мэдээ 06.07 2022-06-07 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 06.06 2022-06-06 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 06.02 2022-06-02 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.30 2022-05-30 1970-01-01 36
7 хоногийн тойм мэдээ / 05.20-05.26 / 2022-05-30 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 05.27 2022-05-27 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.26 2022-05-26 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 05.25 2022-05-25 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.24 2022-05-24 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.23 2022-05-23 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 05.16-20 2022-05-23 1970-01-01 52
10 хоногийн тойм мэдээ 05.11-20 2022-05-23 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 05.20 2022-05-20 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 54
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 49
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 62
04 сарын тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 36
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 55
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 35
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 43
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 101
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 39
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 72
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 40
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 51
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 59
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 32
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 56
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 53
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 48
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 52
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 51
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 40
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 77
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 145
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 47
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 47
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 75
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 85
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 91
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-14 1970-01-01 101
Агаарын чанарын мэдээ 02.11 2022-02-11 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.10 2022-02-10 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.09 2022-02-09 1970-01-01 61
1 сарын тойм мэдээ 2022-02-09 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 02.08 2022-02-08 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 02.07 2022-02-07 1970-01-01 67
явуул судалгааны мэдээ 01 сар 2022-02-07 1970-01-01 67
12 сарын тойм мэдээ 2022-01-05 1970-01-01 275
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ 2022-01-04 1970-01-01 477
явуул судалгааны мэдээ 12 сар 2021-12-24 1970-01-01 79
цацрагийн сарын тойм 2021-11-02 1970-01-01 293
Лабораторийн 2020 оны агаарын төлөв байдлын тайлан 2021-05-31 1970-01-01 313
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 704