Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

агаарын чанарын мэдээ 09.22

Шинэчлэгдсэн: 2022-10-01 22:26:22

Улиастай сумын агаарын чанарын мэдээ

  Улиастай сумын 09 сарын 21-ний 00, 20 цаг, 09 сарын 22-ны 08 цагийн  агаар бохирдуулах Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл болон  PM10, PM2.5 тоосонцрын агууламжийг тодорхойлсон. RDS-110 багажаар Цацрагийн түвшний хэмжилт өдөр бүр 08 болон 14 цагуудад тогтмол хийгдэж байна. доорх хүснэгтэнд харуулав.

Огноо

Бохирдуулах хий

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/ /мкг/м3/

ЗДХ-ээс давж бохирдсон эсэх

Хэмжилтийн дүн /мкг/м3/

2022.09.21

1930 цаг

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

3

Азотын давхар исэл

200

үгүй

2

2400цаг

PM2.5 тоосонцор

50

үгүй

7

1400цаг

Цацрагийн хэмжилтийн дүн

агаарт

0.60 мк3в/цаг

үгүй

0.11 мк3в/цаг

хөрсөнд

0.60 мк3в/цаг

үгүй

0.11 мк3в/цаг

 

2022.09.22

 

 

 

800 цаг

агаарт

0.60 мк3в/цаг

үгүй

0.11 мк3в/цаг

хөрсөнд

0.60 мк3в/цаг

үгүй

0.11 мк3в/цаг

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

5

 

Азотын давхар исэл

200

үгүй

4

2400 цаг

PM10 тоосонцор

100

үгүй

20

 

MNS4585:2016Стандарттай харьцуулахад PM 2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, PM10 тоосонцрын агууламж хэвийн хэмжээнд байна. 

Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн Улиастай сумын Улиастай-01, Баянтэс сумын Баян-уул өртөөдөд RDS-110 багажаар цацрагийн түвшний хэмжилт өдөр бүр 08 болон 14 цагуудад тогтмол хийгдэж байна. Доорх хаягаар хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. https://www.eic.mn/radiation/admin.php?menuitem=13

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 10.05 2022-10-05 1970-01-01 1
Агаарын чанарын мэдээ 10.04 2022-10-04 1970-01-01 2
09 сарын тойм мэдээ 2022-10-04 1970-01-01 4
Агаарын чанарын мэдээ 10.03 2022-10-03 1970-01-01 7
10 хоногийн тойм мэдээ 09.21-09.30 2022-10-03 1970-01-01 5
7 хоногийн тойм мэдээ 09.26-10.01 2022-10-03 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 09.30 2022-09-30 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 09.29 2022-09-29 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 09.28 2022-09-28 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 09.27 2022-09-27 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 09.26 2022-09-26 1970-01-01 7
7 хоногийн тойм мэдээ 09.19-09.26 2022-09-26 1970-01-01 6
агаарын чанарын мэдээ 09.23 2022-09-23 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 09.21 2022-09-21 1970-01-01 8
10 хоногийн тойм мэдээ 09.11-20 2022-09-21 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 09.20 2022-09-20 1970-01-01 7
агаарын чанарын мэдээ 09.19 2022-09-19 1970-01-01 14
7 хоногийн тойм мэдээ 09.12-09.18 2022-09-19 1970-01-01 9
агаарын чанарын мэдээ 09.16 2022-09-16 1970-01-01 14
Цацрагийн мэдээ 09 сарын 08-13 2022-09-16 1970-01-01 12
агаарын чанарын мэдээ 09.15 2022-09-15 1970-01-01 14
агаарын чанарын мэдээ 09.14 2022-09-14 1970-01-01 14
агаарын чанарын мэдээ 09.13 2022-09-13 1970-01-01 14
агаарын чанарын мэдээ 09.12 2022-09-12 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ 09.05-09 2022-09-12 1970-01-01 22
10 хоногийн тойм мэдээ 09.01-09.10 2022-09-12 1970-01-01 10
агаарын чанарын мэдээ 09.09 2022-09-09 1970-01-01 10
агаарын чанарын мэдээ 09.08 2022-09-08 1970-01-01 11
агаарын чанарын мэдээ 09.07 2022-09-07 1970-01-01 11
агаарын чанарын мэдээ 09.06 2022-09-06 1970-01-01 18
агаарын чанарын мэдээ 09.05 2022-09-05 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ 08.29-09.02 2022-09-05 1970-01-01 25
агаарын чанарын мэдээ 09.02 2022-09-02 1970-01-01 18
агаарын чанарын мэдээ 09.01 2022-09-01 1970-01-01 20
08 сарын тойм мэдээ 2022-09-01 1970-01-01 21
Цацрагийн мэдээ 08 сар 2022-09-01 1970-01-01 15
10 хоногийн тойм мэдээ / 08.22-08.31 / 2022-09-01 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 08.31 2022-08-31 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 08.30 2022-08-30 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 08.29 2022-08-29 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ 08.22-29 2022-08-29 1970-01-01 36
агаарын чанарын мэдээ 08.26 2022-08-26 1970-01-01 17
агаарын чанарын мэдээ 08.25 2022-08-25 1970-01-01 21
агаарын чанарын мэдээ 08.24 2022-08-24 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 08.23 2022-08-23 1970-01-01 14
7 хоногийн тойм мэдээ 08.15-19 2022-08-23 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 08.22 2022-08-22 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 08.19 2022-08-19 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 08.18 2022-08-18 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 08.17 2022-08-17 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 08.16 2022-08-16 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ08.15 2022-08-15 1970-01-01 20
7 хоногийн тойм мэдээ 08.08-12 2022-08-15 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 08.12 2022-08-12 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 08.11 2022-08-11 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 08.10 2022-08-10 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 08.09 2022-08-09 1970-01-01 26
7 хоногийн тойм мэдээ 08.01-05 2022-08-09 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 08.08 2022-08-08 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 08.05 2022-08-05 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 08.04 2022-08-04 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 08.03 2022-08-03 1970-01-01 20
цацрагийн мэдээ 07 сар 2022-08-03 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 08.02 2022-08-02 1970-01-01 22
10 хоногийн тойм мэдээ 07.20-29 2022-08-02 1970-01-01 46
цацрагийн мэдээ 06 сар 2022-08-02 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 08.01 2022-08-01 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ 07.25-29 2022-08-01 1970-01-01 42
07 сарын тойм мэдээ 2022-08-01 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.29 2022-07-29 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 07.28 2022-07-28 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 07.27 2022-07-27 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 07.26 2022-07-26 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.25 2022-07-25 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 07.18-22 2022-07-25 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 07.22 2022-07-22 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 07.21 2022-07-21 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 07.20 2022-07-20 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.19 2022-07-19 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 07.18 2022-07-18 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 07 сарын 04-08 2022-07-18 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 07.08 2022-07-08 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 07.07 2022-07-07 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 07.06 2022-07-06 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 07.05 2022-07-05 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 07.04 2022-07-04 1970-01-01 25
10 хоногийн тойм мэдээ 06.21-30 2022-07-04 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 06.27-07.01 2022-07-04 1970-01-01 45
06 сарын тойм мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 07.01 2022-07-01 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 06.30 2022-06-30 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.29 2022-06-29 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 06.28 2022-06-28 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 06.27 2022-06-28 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.24 2022-06-24 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 06.23 2022-06-23 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 06.22 2022-06-22 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 06.21 2022-06-21 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 06.20 2022-06-20 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2022.06.15 2022-06-16 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 06.13 2022-06-13 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 06.10 2022-06-10 1970-01-01 35
05 сарын тойм мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 06.09 2022-06-09 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 06.08 2022-06-08 1970-01-01 26
агаарын чанарын мэдээ 06.07 2022-06-07 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 06.06 2022-06-06 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 06.02 2022-06-02 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.30 2022-05-30 1970-01-01 36
7 хоногийн тойм мэдээ / 05.20-05.26 / 2022-05-30 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 05.27 2022-05-27 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.26 2022-05-26 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 05.25 2022-05-25 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.24 2022-05-24 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.23 2022-05-23 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 05.16-20 2022-05-23 1970-01-01 52
10 хоногийн тойм мэдээ 05.11-20 2022-05-23 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 05.20 2022-05-20 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 54
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 49
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 62
04 сарын тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 36
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 55
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 35
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 43
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 101
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 39
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 72
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 40
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 51
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 59
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 32
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 56
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 53
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 48
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 52
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 51
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 40
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 77
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 145
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 47
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 47
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 75
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 85
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 91
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-14 1970-01-01 101
Агаарын чанарын мэдээ 02.11 2022-02-11 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.10 2022-02-10 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.09 2022-02-09 1970-01-01 61
1 сарын тойм мэдээ 2022-02-09 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 02.08 2022-02-08 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 02.07 2022-02-07 1970-01-01 67
явуул судалгааны мэдээ 01 сар 2022-02-07 1970-01-01 67
12 сарын тойм мэдээ 2022-01-05 1970-01-01 275
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ 2022-01-04 1970-01-01 477
явуул судалгааны мэдээ 12 сар 2021-12-24 1970-01-01 79
цацрагийн сарын тойм 2021-11-02 1970-01-01 293
Лабораторийн 2020 оны агаарын төлөв байдлын тайлан 2021-05-31 1970-01-01 313
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 704