Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Агаарын чанарын мэдээ 11.09

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-29 10:52:34

Улиастай сумын агаарын чанарын мэдээ

  Улиастай сумын 11 сарын 08-ны 00, 14, 20 цаг, 11 сарын 09-ны 08 цагийн  агаар бохирдуулах Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл болон  PM10, PM2.5 тоосонцорын агууламжийг тодорхойлсон. Доорх хүснэгтэнд харуулав.

Огноо

Бохирдуулах хий

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/ /мкг/м3/

ЗДХ-ээс давж бохирдсон эсэх

Хэмжилтийн дүн

/мкг/м3/

2022.11.08

1400 цаг

Азотын давхар исэл

200

үгүй

6

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

1

1930 цаг

Азотын давхар исэл

200

үгүй

7

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

1

2400 цаг

PM2.5 тоосонцор

50

үгүй

26

2022.11.09

PM10 тоосонцор

100

үгүй

29

800 цаг

Азотын давхар исэл

200

үгүй

15

Хүхэрлэг хий

450

үгүй

0

MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад , хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, PM 2.5, PM10 тоосонцорын агууламж хэвийн хэмжээнд байна.

 Улиастай,  Баянтэс сумдад RDS-110 багажаар цацрагийн түвшний хэмжилтийг өдөр бүр 08, 14 цагт тогтмол хийж байна. Доорх хаягаар хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. https://www.eic.mn/radiation/admin.php?menuitem=13

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 12.01 2022-12-01 1970-01-01
11 сарын тойм мэдээ 2022-12-01 1970-01-01 2
Цацрагийнтүвшний 2022 оны 11 сарын төлөв 2022-12-01 1970-01-01 3
Агаарын чанарын мэдээ 11.30 2022-11-30 1970-01-01 3
Агаарын чанарын мэдээ 11.29 2022-11-29 1970-01-01 4
Агаарын чанарын мэдээ 11.28 2022-11-28 1970-01-01 7
7 хоногийн тойм мэдээ 11.21-11.27 2022-11-28 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 11.25 2022-11-25 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 11.22 2022-11-22 1970-01-01 10
11 сарын явуул судалгаа 2022-11-22 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 11.21 2022-11-21 1970-01-01 16
7 хоногийн тойм мэдээ 11.14-11.20 2022-11-21 1970-01-01 18
10 хоногийн тойм мэдээ 11.11-11.20 2022-11-21 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 11.18 2022-11-18 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 11.17 2022-11-17 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 11.16 2022-11-16 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 11.15 2022-11-15 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 11.14 2022-11-14 1970-01-01 10
7 хоногийн тойм мэдээ 11.07-11.14 2022-11-14 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 11.11 2022-11-11 1970-01-01 34
10 хоногийн тойм мэдээ 11.01-11.10 2022-11-11 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 11.10 2022-11-10 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 11.08 2022-11-08 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 11.07 2022-11-07 1970-01-01 29
7 хоногийн тойм мэдээ 11.01-11.07 2022-11-07 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 11.04 2022-11-04 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 11.03 2022-11-03 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 11.02 2022-11-02 1970-01-01 15
10 сарын тойм мэдээ 2022-11-02 1970-01-01 25
Цацрагийн түвшний 2022 оны 10 сарын төлөв 2022-11-02 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 11.01 2022-11-01 1970-01-01 13
10 хоногийн тойм мэдээ 10.21-10.31 2022-11-01 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 10.31 2022-10-31 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ 10.24-10.28 2022-10-31 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 10.28 2022-10-28 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 10.27 2022-10-27 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 10.26 2022-10-26 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 10.25 2022-10-25 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 10.24 2022-10-24 1970-01-01 18
7 хоногийн тойм мэдээ 10.17-10.21 2022-10-24 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 10.21 2022-10-21 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 10.20 2022-10-20 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 10.19 2022-10-19 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 10.18 2022-10-18 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 10.17 2022-10-17 1970-01-01 21
10 хоногийн тойм мэдээ 10.01-10.10 2022-10-11 1970-01-01 31
7 хоногийн тойм мэдээ 10.03-10.07 2022-10-10 1970-01-01 29
09 сарын тойм мэдээ 2022-10-04 1970-01-01 32
10 хоногийн тойм мэдээ 09.21-09.30 2022-10-03 1970-01-01 31
7 хоногийн тойм мэдээ 09.26-10.01 2022-10-03 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 09.19-09.26 2022-09-26 1970-01-01 25
агаарын чанарын мэдээ 09.23 2022-09-23 1970-01-01 39
агаарын чанарын мэдээ 09.22 2022-09-22 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 09.21 2022-09-21 1970-01-01 25
10 хоногийн тойм мэдээ 09.11-20 2022-09-21 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 09.20 2022-09-20 1970-01-01 22
агаарын чанарын мэдээ 09.19 2022-09-19 1970-01-01 32
7 хоногийн тойм мэдээ 09.12-09.18 2022-09-19 1970-01-01 23
агаарын чанарын мэдээ 09.16 2022-09-16 1970-01-01 29
Цацрагийн мэдээ 09 сарын 08-13 2022-09-16 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.15 2022-09-15 1970-01-01 28
агаарын чанарын мэдээ 09.14 2022-09-14 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.13 2022-09-13 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.12 2022-09-12 1970-01-01 32
7 хоногийн тойм мэдээ 09.05-09 2022-09-12 1970-01-01 40
10 хоногийн тойм мэдээ 09.01-09.10 2022-09-12 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.09 2022-09-09 1970-01-01 26
агаарын чанарын мэдээ 09.08 2022-09-08 1970-01-01 24
агаарын чанарын мэдээ 09.07 2022-09-07 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.06 2022-09-06 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 09.05 2022-09-05 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 08.29-09.02 2022-09-05 1970-01-01 37
агаарын чанарын мэдээ 09.02 2022-09-02 1970-01-01 30
агаарын чанарын мэдээ 09.01 2022-09-01 1970-01-01 35
08 сарын тойм мэдээ 2022-09-01 1970-01-01 31
Цацрагийн мэдээ 08 сар 2022-09-01 1970-01-01 23
10 хоногийн тойм мэдээ / 08.22-08.31 / 2022-09-01 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 08.31 2022-08-31 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 08.30 2022-08-30 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 08.29 2022-08-29 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 08.22-29 2022-08-29 1970-01-01 47
агаарын чанарын мэдээ 08.26 2022-08-26 1970-01-01 29
агаарын чанарын мэдээ 08.25 2022-08-25 1970-01-01 37
агаарын чанарын мэдээ 08.24 2022-08-24 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 08.23 2022-08-23 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 08.15-19 2022-08-23 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 08.22 2022-08-22 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 08.19 2022-08-19 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 08.18 2022-08-18 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 08.17 2022-08-17 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 08.16 2022-08-16 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ08.15 2022-08-15 1970-01-01 30
7 хоногийн тойм мэдээ 08.08-12 2022-08-15 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 08.12 2022-08-12 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 08.11 2022-08-11 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 08.10 2022-08-10 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 08.09 2022-08-09 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 08.01-05 2022-08-09 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 08.08 2022-08-08 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 08.05 2022-08-05 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 08.04 2022-08-04 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 08.03 2022-08-03 1970-01-01 34
цацрагийн мэдээ 07 сар 2022-08-03 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 08.02 2022-08-02 1970-01-01 34
10 хоногийн тойм мэдээ 07.20-29 2022-08-02 1970-01-01 59
цацрагийн мэдээ 06 сар 2022-08-02 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 08.01 2022-08-01 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 07.25-29 2022-08-01 1970-01-01 52
07 сарын тойм мэдээ 2022-08-01 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 07.29 2022-07-29 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 07.28 2022-07-28 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 07.27 2022-07-27 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 07.26 2022-07-26 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 07.25 2022-07-25 1970-01-01 35
7 хоногийн тойм мэдээ 07.18-22 2022-07-25 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 07.22 2022-07-22 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 07.21 2022-07-21 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 07.20 2022-07-20 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 07.19 2022-07-19 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 07.18 2022-07-18 1970-01-01 46
7 хоногийн тойм мэдээ 07 сарын 04-08 2022-07-18 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 07.08 2022-07-08 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 07.07 2022-07-07 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 07.06 2022-07-06 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 07.05 2022-07-05 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 07.04 2022-07-04 1970-01-01 38
10 хоногийн тойм мэдээ 06.21-30 2022-07-04 1970-01-01 64
7 хоногийн тойм мэдээ 06.27-07.01 2022-07-04 1970-01-01 59
06 сарын тойм мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 07.01 2022-07-01 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 06.30 2022-06-30 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 06.29 2022-06-29 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 06.28 2022-06-28 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 06.27 2022-06-28 1970-01-01 55
Агаарын чанарын мэдээ 06.24 2022-06-24 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 06.23 2022-06-23 1970-01-01 55
Агаарын чанарын мэдээ 06.22 2022-06-22 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 06.21 2022-06-21 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 06.20 2022-06-20 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 2022.06.15 2022-06-16 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 06.13 2022-06-13 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 06.10 2022-06-10 1970-01-01 42
05 сарын тойм мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 06.09 2022-06-09 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 06.08 2022-06-08 1970-01-01 32
агаарын чанарын мэдээ 06.07 2022-06-07 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 06.06 2022-06-06 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 06.02 2022-06-02 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 05.30 2022-05-30 1970-01-01 48
7 хоногийн тойм мэдээ / 05.20-05.26 / 2022-05-30 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 05.27 2022-05-27 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 05.26 2022-05-26 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 05.25 2022-05-25 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.24 2022-05-24 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 05.23 2022-05-23 1970-01-01 39
7 хоногийн тойм мэдээ 05.16-20 2022-05-23 1970-01-01 61
10 хоногийн тойм мэдээ 05.11-20 2022-05-23 1970-01-01 65
Агаарын чанарын мэдээ 05.20 2022-05-20 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 50
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 82
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 53
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 65
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 51
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 64
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 75
04 сарын тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 49
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 65
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 48
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 53
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 120
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 45
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 49
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 86
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 59
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 50
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 67
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 74
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 67
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 41
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 73
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 62
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 87
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 77
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 60
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 65
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 60
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 52
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 88
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 193
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 55
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 61
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 87
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 119
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 126
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 72
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 70
7 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-14 1970-01-01 133
Агаарын чанарын мэдээ 02.11 2022-02-11 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 02.10 2022-02-10 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 02.09 2022-02-09 1970-01-01 78
1 сарын тойм мэдээ 2022-02-09 1970-01-01 85
Агаарын чанарын мэдээ 02.08 2022-02-08 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 02.07 2022-02-07 1970-01-01 82
явуул судалгааны мэдээ 01 сар 2022-02-07 1970-01-01 81
12 сарын тойм мэдээ 2022-01-05 1970-01-01 300
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ 2022-01-04 1970-01-01 493
явуул судалгааны мэдээ 12 сар 2021-12-24 1970-01-01 91
цацрагийн сарын тойм 2021-11-02 1970-01-01 330
Лабораторийн 2020 оны агаарын төлөв байдлын тайлан 2021-05-31 1970-01-01 340
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 808