Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

04 сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-15 05:31:31

Улиастай сумын агаарын чанарын төлөв байдал

/2022 оны 04 дүгээр сар/

Улиастай сумын агаарын чанарыг суурин харуулын Улиастай -02 цэгээс агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5, PM10 тоосонцрын агууламжийг шинжилгээгээр тодорхойлж байна.

2022 оны 04 дүгээр сарын Улиастай сумын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад азотын давхар исэл 0мкг/м3-ээр буюу ижил, хүхэрлэг хий 7мкг/м3-ээр буюу 1.6 дахин, PM2.5 тоосонцор 5мкг/м3-ээр буюу 1.3 дахин  бага, PM10 тоосонцор 19мкг/м3-ээр буюу 1.5 дахин их байлаа.

 

 

 Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

MNS 4585:2016

Дундаж агууламж, мкг/м3

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2021 оны

04 дүгээр сар

2022 оны

04 дүгээр сар

PM2.5 тоосонцор

50

21

16 

Азотын давхар исэл, NO2

200

14

14 

PM10 тоосонцор

100

38

57

Хүхэрлэг хий, SO2

450

18

11

* ↓ бага;   их;   ойролцоо түвшинд /±5%/.`Завхан аймгийн Улиастай сумын агаарын чанарын сүүлийн 4 жилийн дунджаар гол бохирдуулах бодис тус бүрийн агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 1. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

Азотын давхар ислийн 2022 оны 04 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад ижил байна (Зураг 1).

РМ10 тоосонцор

Зураг 2. PM10 тоосонцрын сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

Агаар дахь PM10 тоосонцрын 2022 оны 04 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад 1.5 дахин их байна (Зураг 2).

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 3. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

Агаар дахь хүхэрлэг хийн 2022 оны 04 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3 дахин бага байна  (Зураг 3).

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 4. PM2.5 тоосонцрын сарын дундаж агууламж, 2021-2022 он

Агаар дахь PM10 тоосонцрын 2022 оны 04 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад 1.6 дахин бага байна (Зураг 4).

PM 2.5  тоосонцорын үзүүлэлтийг 2021 оны 08 сараас PA-II-SD AIR QUALITY SENSOR автомат багажаар хэмждэг болсон бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.purpleair.com/map?opt=1/mPM10/a10/cC0#4.45/47.48/103.51 хаягаар хандаж харах боломжтой.

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

 

 

 

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 1
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 2
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 8
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 12
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 8
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 13
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 13
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 27
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 11
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 11
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 16
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 19
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 25
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 24
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 18
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 18
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 24
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 41
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 15
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 29
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 24
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 26
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 29
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 28
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 22
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 49
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 27
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 47
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 33
7 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-14 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 02.11 2022-02-11 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 02.10 2022-02-10 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 02.09 2022-02-09 1970-01-01 36
1 сарын тойм мэдээ 2022-02-09 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 02.08 2022-02-08 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 02.07 2022-02-07 1970-01-01 46
явуул судалгааны мэдээ 01 сар 2022-02-07 1970-01-01 40
12 сарын тойм мэдээ 2022-01-05 1970-01-01 116
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ 2022-01-04 1970-01-01 262
явуул судалгааны мэдээ 12 сар 2021-12-24 1970-01-01 56
цацрагийн сарын тойм 2021-11-02 1970-01-01 114
Лабораторийн 2020 оны агаарын төлөв байдлын тайлан 2021-05-31 1970-01-01 261
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 495