Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

05 сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-06-29 05:45:09

Улиастай сумын агаарын чанарын төлөв байдал

/2022 оны 05 дугаар сар/

Улиастай сумын агаарын чанарыг суурин харуулын Улиастай -02 цэгээс агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5, PM10 тоосонцрын агууламжийг шинжилгээгээр тодорхойлж байна.

2022 оны 05 дугаар сарын Улиастай сумын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад азотын давхар исэл 3мкг/м3-ээр,  PM2.5 тоосонцор 5мкг/м3-ээр буюу ойролцоо, хүхэрлэг хий 9мкг/м3-ээр буурсан буюу бага, PM10 тоосонцор 13мкг/м3-ээр өссөн буюу их түвшинд тус тус байлаа.

 

 Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

MNS 4585:2016

Дундаж агууламж, мкг/м3

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2021 оны

05 дугаар сар

2022 оны

05 дугаар сар

PM2.5 тоосонцор

50

15

10 

Азотын давхар исэл, NO2

200

11

8 

PM10 тоосонцор

100

35

48

Хүхэрлэг хий, SO2

450

17

8

* ↓ бага;   их;   ойролцоо түвшинд /±5%

Завхан аймгийн Улиастай сумын агаарын чанарын сүүлийн 4 жилийн дунджаар гол бохирдуулах бодис тус бүрийн агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 1. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

РМ10 тоосонцор

Зураг 2. PM10 тоосонцрын сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 3. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 4. PM2.5 тоосонцрын сарын дундаж агууламж, 2021-2022 он

PM 2.5  тоосонцорын үзүүлэлтийг 2021 оны 08 сараас PA-II-SD AIR QUALITY SENSOR автомат багажаар хэмждэг болсон бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.purpleair.com/map?opt=1/mPM10/a10/cC0#4.45/47.48/103.51 хаягаар хандаж харах боломжтой.

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 06.29 2022-06-29 1970-01-01 3
Агаарын чанарын мэдээ 06.28 2022-06-28 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 06.27 2022-06-28 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 06.24 2022-06-24 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 06.23 2022-06-23 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 06.22 2022-06-22 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 06.21 2022-06-21 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 06.20 2022-06-20 1970-01-01 8
Агаарын чанарын мэдээ 2022.06.15 2022-06-16 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 06.13 2022-06-13 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 06.10 2022-06-10 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 06.09 2022-06-09 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 06.08 2022-06-08 1970-01-01 15
агаарын чанарын мэдээ 06.07 2022-06-07 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 06.06 2022-06-06 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 06.02 2022-06-02 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 05.30 2022-05-30 1970-01-01 16
7 хоногийн тойм мэдээ / 05.20-05.26 / 2022-05-30 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 05.27 2022-05-27 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 05.26 2022-05-26 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 05.25 2022-05-25 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 05.24 2022-05-24 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 05.23 2022-05-23 1970-01-01 16
7 хоногийн тойм мэдээ 05.16-20 2022-05-23 1970-01-01 38
10 хоногийн тойм мэдээ 05.11-20 2022-05-23 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 05.20 2022-05-20 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 40
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 24
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 40
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 46
04 сарын тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 25
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 25
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 30
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 24
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 30
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 50
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 26
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 25
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 46
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 39
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 37
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 45
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 32
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 37
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 36
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 58
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 35
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 35
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 58
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 41
7 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-14 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 02.11 2022-02-11 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 02.10 2022-02-10 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 02.09 2022-02-09 1970-01-01 46
1 сарын тойм мэдээ 2022-02-09 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.08 2022-02-08 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 02.07 2022-02-07 1970-01-01 54
явуул судалгааны мэдээ 01 сар 2022-02-07 1970-01-01 51
12 сарын тойм мэдээ 2022-01-05 1970-01-01 170
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ 2022-01-04 1970-01-01 376
явуул судалгааны мэдээ 12 сар 2021-12-24 1970-01-01 63
цацрагийн сарын тойм 2021-11-02 1970-01-01 194
Лабораторийн 2020 оны агаарын төлөв байдлын тайлан 2021-05-31 1970-01-01 274
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн мэдээ 2020-03-13 1970-01-01 559