Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

Хөрсний хяналт шинжилгээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-22 08:09:37

ЗАВХАН ХӨРСНИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

            Улиастай сумын хөрсний хяналт шинжилгээг 16 цэгт агро химийн 7 үзүүлэлт, хүнд металлын 12 үзүүлэлтээр нийт 304 үзүүлэлтээр хяналт  шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Хөрсний чанарын MNS5850:2008 стандарттай харьцуулан стандартаас давсан тохиолдолыг доорхи графикаар харуулав.

                                     

          Жинт багийн Дулаахан зуух, Улиастай зочид буудлын орчмын  хөрсний цайрын агууламж 1.5-1.6 дахин их, мөн Дулаахан уурын зуух,Цэвэрлэх байгууламж, Цэргийн анги, Улиастай зочид буудлын орчмын  хөрсний стронцын агууламж 1.1-1.6 дахин их  стандартаас давсан бохирдолтой байна.

ЗАВХАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ