Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Гадаргын усны 2022 оны 11 сарын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2022-12-02 13:02:00

Завхан аймгийн 2022 оны 11 дүгээр сарын гадаргын усны

чанарын сарын тойм

  1. Гадаргын усны чанар

Завхан аймгийн усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Богд-Улиастай дээд, доод, Чигэстэй-Улиастай дээд, доод, Тэс-Баян уул цэгүүдээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 2-4-ний өдрүүдэд дээж авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Гадаргын усны цахилгаан дамжуулах чанарын өөрчлөлтийг 2021 оны 11 сар, 2022 оны 11 сартай харьцуулж Зураг 1-т харууллаа.

Зураг 1. Гадаргын усны цахилгаан дамжуулах чанар

      2022 оны 11 дүгээр сард дээхри цэгүүдэд усны цахилгаан дамжуулах чанар/ЦДЧ/ 86.5-303.0 байна.

Хүснэгт 1. Усны гол ионуудын агууламж

Харуул

Хатуулаг, мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na, мг/л

SO4, мг/л

CI,    мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

Богд-Улиастай/дээд/

1.08

15.2

3.9

2.8

13.8

1.8

51.9

89.4

Богд-Улиастай/доод/

0.84

12.0

2.9

3.5

11.0

1.8

42.7

73.9

Чигэстэй-Улиастай/дээд/

1.24

18.4

3.9

7.0

16.4

1.8

68.9

116.4

Чигэстэй-Улиастай/доод/

1.12

16.0

3.9

3.0

13.4

2.1

54.9

93.3

Тэс-Баян уул

3.16

44.1

11.7

10.3

26.4

5.0

175.7

273.2

MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Дээрх усны харуулын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд ерөнхий хатуулгыг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 0.84-3.16 мг-экв/л байгаа нь маш зөөлөн болон зөөлөн ангилалд орж байна.

Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлүүдийн агууламж

Харуул

рН

УХ,

  мг/л

БХХ5, мг/л

Пич, мг/л

NH4, мг/л

NO3, мг/л

NO2, мг/л

Р,   мг/л

Богд-Улиастай/дээд/

7.13

12.01

2.8

1.3

0.01

0.49

0.001

0.001

Богд-Улиастай/доод/

6.85

10.11

2.2

1.3

илр

0.37

илр

0.007

Чигэстэй-Улиастай/дээд/

7.03

11.53

2.5

1.6

0.03

0.40

0.001

илр

Чигэстэй-Улиастай/доод/

7.04

12.48

2.4

1.4

0.01

0.48

0.004

илр

Тэс-Баян уул

7.39

-

-

1.3

0.03

0.22

0.001

0.001

MNS4586:98

 

6 4.00<

3.0

 

0.50

9.00

0.020

0.100

Тайлбар: илр-илрээгүй. УХ-Ууссан хүчилтөрөгч, БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Биогений нэгдлүүдийн агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдаагүй байна.

Зураг 2. Усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж

Зураг 3. Усны аммоний азотын агууламж

2. Завхан аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн усны хяналт шинжилгээ

2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр Завхан аймгийн хаягдал ус цэвэрлэх төв цэвэрлэх байгууламж/ЦБ/-ийн хаягдал бохир ус орж байгаа болон цэвэршүүлээд гаргаж байгаа цэгүүдээс нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний дүнг MNS4943:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/ЗДХ/-тэй харьцуулан Хүснэгт 3-т үзүүллээ.

Хүснэгт 3. Улиастай хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх 1 байгууламжийн биогенийн агууламж

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

рН

Ж/б, мг/л

БХХ5, мг/л

ХХХ, мг/л

NH4, мг/л

NO2, мг/л

NO3, мг/л

Цэвэршилт, %

Төв ЦБ

Орох

7.27

214.0

134.3

220.8

-

-

-

72.9

Гарах

6.98

104.0

36.3

86.4

57.08

0.093

0.11

MNS4943:2015

 

6-9

30.0

20.0

50.0

15.00

 

Тайлбар: Ж/б-Жигнэгдэх бодис, БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 72.9%-ийн цэвэршилттэй байсан бөгөөд цэвэршүүлээд гарч буй бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж 1.8 дахин, Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгчийн агууламж 1.7 дахин, Нийт азотын агууламж 3.8 дахин, Жинлэгдэх бодисын агууламж 3.5 дахин их бохирдолтой байна.

Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар, жинлэгдэх бодисын сарын өөрчлөлтийг 2021, 2022 оны 11 дүгээр сарын байдлаар зураг 4-5-т харууллаа.

Зураг 4. Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар

Зураг 5. Төв цэвэрлэх байгууламжийн жинлэгдэх бодис

 

Дүгнэлт:

Гадаргын усанд 2022 оны 11 дүгээр сард хийсэн хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны цахилгаан дамжуулах 86.5-303.0 -т хэлбэлзэж байна.

Богд болон Чигэстэй голын ууссан хүчилтөрөгчийн горим Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй.

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй хаягдал бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж 1.8 дахин, Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгчийн агууламж 1.7 дахин, Нийт азотын агууламж 3.8 дахин, Жинлэгдэх бодисын агууламж 3.5 дахин тус тус давсан, их бохирдлын түвшинд байна.

            Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж болох 72.9%-тайгаар цэвэршүүлсэн усыг Чигэстэй голд нийлүүлж байна.

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Гадаргын усны 2022 оны 10 сарын төлөв 2022-10-24 1970-01-01 51
Гадаргын усны 2022 оны 09 сарын төлөв 2022-09-19 1970-01-01 51
Гадаргын усны 2022 оны 08 сарын төлөв 2022-08-24 1970-01-01 80
Гадаргын усны 2022 оны 07 сарын төлөв 2022-07-21 1970-01-01 110
Гадаргын усны 2022 оны 06 сарын төлөв 2022-06-30 1970-01-01 146
Гадаргын усны 2022 оны 05 сарын төлөв 2022-06-02 1970-01-01 149
Гадаргын усны 2022 оны 04 сарын төлөв 2022-04-25 1970-01-01 167
Гадаргын усны 2022 оны 03 сарын төлөв 2022-03-18 1970-01-01 176
Гадаргын усны 2022 оны 02 сарын төлөв 2022-02-23 1970-01-01 231
Гадаргын усны 2022 оны 01 сарын төлөв 2022-01-18 1970-01-01 296
Гадаргын усны 2021 оны 12 сарын төлөв 2021-12-28 1970-01-01 621
Гадаргын усны 2021 оны 11 сарын төлөв 2021-11-15 1970-01-01 577
Гадаргын усны 2021 оны 10 сарын төлөв 2021-10-22 1970-01-01 234
Гадаргын усны 2021 оны 09 сарын төлөв 2021-09-20 1970-01-01 202
Гадаргын усны 2021 оны 08 сарын төлөв 2021-08-12 1970-01-01 466
Гадаргын усны 2021 оны 07 сарын төлөв 2021-07-24 1970-01-01 566
Гадаргын усны 2021 оны 06 сарын төлөв 2021-06-28 1970-01-01 496
Гадаргын усны 2021 оны 05 сарын төлөв 2021-05-14 1970-01-01 443
Гадаргын усны 2021 оны 04 сарын төлөв 2021-04-22 1970-01-01 207
Гадаргын усны 2021 оны 03 сарын төлөв 2021-04-02 1970-01-01 242
Гадаргын усны 2021 оны 02 сарын төлөв 2021-02-26 1970-01-01 296
Гадаргын усны 2021 оны 01 сарын төлөв 2021-01-29 1970-01-01 460
Хаягдал усны 12 сарын төлөв 2020-12-31 1970-01-01 319
Гадаргын усны 12 сарын төлөв 2020-12-31 1970-01-01 225
Гадаргын усны 11 сарын төлөв 2020-11-24 1970-01-01 363
Хаягдал усны 11 сарын төлөв 2020-11-24 1970-01-01 230
Гадаргын усны 10 сарын төлөв 2020-11-02 1970-01-01 477
Хаягдал усны 10 сарын төлөв 2020-11-02 1970-01-01 237
Гадаргын усны 09 сарын төлөв 2020-09-29 1970-01-01 416
Хаягдал усны 09 сарын төлөв 2020-09-29 1970-01-01 450
Гадаргын усны 08 сарын төлөв 2020-09-02 1970-01-01 424
Хаягдал усны 08 сарын төлөв 2020-09-02 1970-01-01 251
Гадаргын усны 07 сарын төлөв 2020-07-28 1970-01-01 246
Хаягдал усны 07 сарын төлөв 2020-07-28 1970-01-01 239
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв байдал 2020-06-26 1970-01-01 303
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв 2020-06-26 1970-01-01 304
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2020-05-21 1970-01-01 488
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв 2020-05-21 1970-01-01 480
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв 2020-05-04 1970-01-01 469
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-05-01 1970-01-01 496
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 03 дугаар сарын төлөв байдал 2020-03-25 1970-01-01 497
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 02 дугаар сарын төлөв байдал 2020-02-27 1970-01-01 358
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2020 оны 01 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-01-15 1970-01-01 636
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2019-12-31 1970-01-01 431
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-11-29 1970-01-01 707
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-10-30 1970-01-01 844
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-10-01 1970-01-01 1208
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2019-08-22 1970-01-01 775
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2019-07-31 1970-01-01 564
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2019-06-28 1970-01-01 756
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2019-05-29 1970-01-01 1178
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-05-07 1970-01-01 941
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 03 дугаар сарын төлөв байдал 2019-03-26 1970-01-01 861
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2019-02-19 1970-01-01 771
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-01-21 1970-01-01 1496
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 12 дүгаар сарын төлөв байдал 2019-01-02 1970-01-01 783
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-11-30 1970-01-01 846
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2018-10-29 1970-01-01 1453
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2018-08-01 1970-01-01 1218
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2018-06-27 1970-01-01 1258
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2018-05-28 1970-01-01 1304
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-05-02 1970-01-01 1990
Завхан аймгийн усны чанарын 2018 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2018-03-26 1970-01-01 1480
Завхан аймгийн Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн усны чанарын 2018 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2018-02-27 1970-01-01 1356
Завхан аймгийн Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн усны чанарын 2018 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-01-29 1970-01-01 1507
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2017-12-22 1970-01-01 1117
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-11-21 1970-01-01 699
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2017-10-30 1970-01-01 686
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-09-20 1970-01-01 1254
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2017-08-29 1970-01-01 1345
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-18 1970-01-01 1162
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-04 1970-01-01 1375
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2017-06-06 1970-01-01 1241
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-04-27 1970-01-01 1473
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-03-31 1970-01-01 928
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2017-03-16 1970-01-01 1165