Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Гадаргын усны 2022 оны 12 сарын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2023-01-28 19:09:54

Завхан аймгийн 2022 оны 12 дугаар сарын гадаргын усны

чанарын сарын тойм

  1. Гадаргын усны чанар

Завхан аймгийн усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Богд-Улиастай дээд, Чигэстэй-Улиастай дээд цэгүүдээс 2022 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдөр дээж авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Гадаргын усны цахилгаан дамжуулах чанарын өөрчлөлтийг 2021 оны 12 сар, 2022 оны 12 сартай харьцуулж Зураг 1-т харууллаа.

Зураг 1. Гадаргын усны цахилгаан дамжуулах чанар

  2022 оны 12 дугаар сард дээхри цэгүүдэд усны цахилгаан дамжуулах чанар/ЦДЧ/ 131.6-133.0 байна.

Хүснэгт 1. Усны гол ионуудын агууламж

Харуул

Хатуулаг, мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na, мг/л

SO4, мг/л

CI,    мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

Богд-Улиастай/дээд/

1.36

17.6

5.8

1.8

17.4

1.8

62.2

106.6

Чигэстэй-Улиастай/дээд/

1.28

17.6

4.9

5.0

18.8

1.8

63.5

111.6

MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Дээрх усны харуулын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд ерөнхий хатуулгыг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 1.28-1.36 мг-экв/л байгаа нь маш зөөлөн ангилалд орж байна.

Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлүүдийн агууламж

Харуул

рН

УХ,

  мг/л

БХХ5, мг/л

Пич, мг/л

NH4, мг/л

NO3, мг/л

NO2, мг/л

Р,   мг/л

Богд-Улиастай/дээд/

6.64

9.80

1.4

0.5

0.05

0.63

илр

0.002

Чигэстэй-Улиастай/дээд/

6.53

10.27

1.7

0.6

0.06

0.53

0.001

0.001

MNS4586:98

 

6 4.00<

3.0

 

0.50

9.00

0.020

0.100

Тайлбар: илр-илрээгүй. УХ-Ууссан хүчилтөрөгч, БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Биогений нэгдлүүдийн агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдаагүй байна.

Зураг 2. Усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж

Зураг 3. Усны аммоний азотын агууламж

2. Завхан аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн усны хяналт шинжилгээ

2022 оны 12 дугаар сарын 07-ний өдөр Завхан аймгийн хаягдал ус цэвэрлэх төв цэвэрлэх байгууламж/ЦБ/-ийн хаягдал бохир ус орж байгаа болон цэвэршүүлээд гаргаж байгаа цэгүүдээс нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний дүнг MNS4943:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/ЗДХ/-тэй харьцуулан Хүснэгт 3-т үзүүллээ.

Хүснэгт 3. Улиастай хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх 1 байгууламжийн биогенийн агууламж

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

рН

Ж/б, мг/л

БХХ5, мг/л

ХХХ, мг/л

Пич, мг/л

NH4, мг/л

NO2, мг/л

NO3, мг/л

Цэвэршилт, %

Төв ЦБ

Орох

8.00

185.6

134.3

297.6

41.1

-

-

-

48.3

Гарах

6.99

29.2

69.5

38.4

23.7

69.43

0.054

0.20

MNS4943:2015

 

6-9

30.0

20.0

50.0

20.0

15.00

 

Тайлбар: Ж/б-Жигнэгдэх бодис, БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 48.3%-ийн цэвэршилттэй байсан бөгөөд цэвэршүүлээд гарч буй бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж 3.5 дахин, Перманганатын исэлдэх чанар 1.2 дахин, Нийт азотын агууламж 4.6 дахин их бохирдолтой байна.

Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар, жинлэгдэх бодисын сарын өөрчлөлтийг 2021, 2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар зураг 4-5-т харууллаа.

Зураг 4. Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар

Зураг 5. Төв цэвэрлэх байгууламжийн жинлэгдэх бодис

Дүгнэлт:

Гадаргын усанд 2022 оны 12 дугаар сард хийсэн хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны цахилгаан дамжуулах 131.6-133.0 -т хэлбэлзэж байна.

Богд болон Чигэстэй голын ууссан хүчилтөрөгчийн горим Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй.

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй хаягдал бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж 3.5 дахин, Перманганатын исэлдэх чанар 1.2 дахин, Нийт азотын агууламж 4.6 дахин тус тус давсан, их бохирдлын түвшинд байна.

            Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж болох 48.3%-тайгаар цэвэршүүлсэн усыг Чигэстэй голд нийлүүлж байна.

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Гадаргын усны 2023 оны 01 сарын төлөв 2023-01-20 1970-01-01 9
Усны 2022 оны төлөв байдлын тайлан 2023-01-16 1970-01-01 15
Гадаргын усны 2022 оны 11 сарын төлөв 2022-11-17 1970-01-01 73
Гадаргын усны 2022 оны 10 сарын төлөв 2022-10-24 1970-01-01 99
Гадаргын усны 2022 оны 09 сарын төлөв 2022-09-19 1970-01-01 70
Гадаргын усны 2022 оны 08 сарын төлөв 2022-08-24 1970-01-01 99
Гадаргын усны 2022 оны 07 сарын төлөв 2022-07-21 1970-01-01 128
Гадаргын усны 2022 оны 06 сарын төлөв 2022-06-30 1970-01-01 166
Гадаргын усны 2022 оны 05 сарын төлөв 2022-06-02 1970-01-01 157
Гадаргын усны 2022 оны 04 сарын төлөв 2022-04-25 1970-01-01 174
Гадаргын усны 2022 оны 03 сарын төлөв 2022-03-18 1970-01-01 185
Гадаргын усны 2022 оны 02 сарын төлөв 2022-02-23 1970-01-01 244
Гадаргын усны 2022 оны 01 сарын төлөв 2022-01-18 1970-01-01 302
Гадаргын усны 2021 оны 12 сарын төлөв 2021-12-28 1970-01-01 655
Гадаргын усны 2021 оны 11 сарын төлөв 2021-11-15 1970-01-01 626
Гадаргын усны 2021 оны 10 сарын төлөв 2021-10-22 1970-01-01 252
Гадаргын усны 2021 оны 09 сарын төлөв 2021-09-20 1970-01-01 224
Гадаргын усны 2021 оны 08 сарын төлөв 2021-08-12 1970-01-01 479
Гадаргын усны 2021 оны 07 сарын төлөв 2021-07-24 1970-01-01 585
Гадаргын усны 2021 оны 06 сарын төлөв 2021-06-28 1970-01-01 503
Гадаргын усны 2021 оны 05 сарын төлөв 2021-05-14 1970-01-01 452
Гадаргын усны 2021 оны 04 сарын төлөв 2021-04-22 1970-01-01 222
Гадаргын усны 2021 оны 03 сарын төлөв 2021-04-02 1970-01-01 253
Гадаргын усны 2021 оны 02 сарын төлөв 2021-02-26 1970-01-01 325
Гадаргын усны 2021 оны 01 сарын төлөв 2021-01-29 1970-01-01 481
Хаягдал усны 12 сарын төлөв 2020-12-31 1970-01-01 350
Гадаргын усны 12 сарын төлөв 2020-12-31 1970-01-01 244
Гадаргын усны 11 сарын төлөв 2020-11-24 1970-01-01 372
Хаягдал усны 11 сарын төлөв 2020-11-24 1970-01-01 235
Гадаргын усны 10 сарын төлөв 2020-11-02 1970-01-01 503
Хаягдал усны 10 сарын төлөв 2020-11-02 1970-01-01 246
Гадаргын усны 09 сарын төлөв 2020-09-29 1970-01-01 431
Хаягдал усны 09 сарын төлөв 2020-09-29 1970-01-01 467
Гадаргын усны 08 сарын төлөв 2020-09-02 1970-01-01 432
Хаягдал усны 08 сарын төлөв 2020-09-02 1970-01-01 259
Гадаргын усны 07 сарын төлөв 2020-07-28 1970-01-01 259
Хаягдал усны 07 сарын төлөв 2020-07-28 1970-01-01 249
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв байдал 2020-06-26 1970-01-01 309
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв 2020-06-26 1970-01-01 314
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2020-05-21 1970-01-01 511
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв 2020-05-21 1970-01-01 510
Завхан аймгийн Хаягдал усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв 2020-05-04 1970-01-01 494
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-05-01 1970-01-01 523
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 03 дугаар сарын төлөв байдал 2020-03-25 1970-01-01 506
Завхан аймгийн усны чанарын 2020 оны 02 дугаар сарын төлөв байдал 2020-02-27 1970-01-01 367
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2020 оны 01 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-01-15 1970-01-01 647
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2019-12-31 1970-01-01 440
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-11-29 1970-01-01 733
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-10-30 1970-01-01 864
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-10-01 1970-01-01 1230
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2019-08-22 1970-01-01 804
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2019-07-31 1970-01-01 582
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2019-06-28 1970-01-01 783
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2019-05-29 1970-01-01 1201
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-05-07 1970-01-01 968
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 03 дугаар сарын төлөв байдал 2019-03-26 1970-01-01 882
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2019-02-19 1970-01-01 795
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2019 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-01-21 1970-01-01 1507
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 12 дүгаар сарын төлөв байдал 2019-01-02 1970-01-01 799
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-11-30 1970-01-01 870
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2018-10-29 1970-01-01 1486
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2018-08-01 1970-01-01 1240
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2018-06-27 1970-01-01 1275
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2018-05-28 1970-01-01 1325
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2018 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-05-02 1970-01-01 2016
Завхан аймгийн усны чанарын 2018 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2018-03-26 1970-01-01 1504
Завхан аймгийн Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн усны чанарын 2018 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2018-02-27 1970-01-01 1376
Завхан аймгийн Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн усны чанарын 2018 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-01-29 1970-01-01 1532
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2017-12-22 1970-01-01 1125
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-11-21 1970-01-01 706
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2017-10-30 1970-01-01 697
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-09-20 1970-01-01 1277
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2017-08-29 1970-01-01 1375
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-18 1970-01-01 1178
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-04 1970-01-01 1395
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2017-06-06 1970-01-01 1277
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-04-27 1970-01-01 1483
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-03-31 1970-01-01 941
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2017-03-16 1970-01-01 1173