Мэдээлэл

Мэдээлэл үйлчилгээ

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-26 06:18:45

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТУС ГАЗАР НЬ АРД ИРГЭДЭД ДООРХИ ТӨРЛИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛҮҮДЭЭР ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА. ШААРДЛАГАТА НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХОЛБОО БАРИХ ХЭСГЭЭС ЛАВЛАНА УУ,

Урьдчилсан мэдээ

 • Цаг агаарын Хагас хоног, нэг, тав, долоо хоногийн урьдчилсан мэдээ,
 • Цаг агаарын Сар, улирлын урьдчилсан төлөв
 • Цаг агаарын Анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, урьдчилан сэргийлэх мэдээ
 • Хуурайшилтын мэдээ
 • Тусгай хэрэгцээний мэдээ, мэдээллүүд

Уур амвсгалын мэдээ

 • Нэг, долоо, арав хоногийн тойм мэдээ / агаар, хөрсний температур, агаарын даралт, цаг агаарын үзэгдэл, салхины зүг хурд, үүлшил, хур тунадасны хэмжээ, цасан бүрхүүлийн зузаан, нягтын мэдээ г.м /
 • Үзэгдэлтэй үеийн мэдээ
 • Сар, жилийн тойм мэдээ

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ

 • Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн даац, багтаамжийн мэдээ
 • Бэлчээрийн ургамлын өвчин, хортон шавж, мэрэгчдийн судалгаа
 • Хөрсний чийгийн судалгаа
 • Зөвлөмж
 • Явуул судалгаа / хээрийн цасан бүрхүүл, рөсний чийг г,м /

Орчны төлөв байдлын мэдээ

 • Байгаль орчны ус, агаар, хөрсний бохирлын мэдээ
 • Цацрагийн мэдээ
 • Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого
 • Хүйтний улирлын агаарын бохирдлын мэдээ
 • Бусад захиалгат /гадны/ шинжилгээ

Гадаргын ус судлалын мэдээ

 • Гадаргын ус судлалын харуулуудын бүх төрлийн мэдээлэл

Цаг агаарын мэдээний архивын үйлчилгээ

 • Цаг агаарын нөхцөл байдлын талаархи тодорхойлолтууд / Захиалгат /
 • Нэмэлт судалгааны ажлууд

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедицийн үйл ажиллагаа

 • Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн тухай мэдээлэл
 • Жилийн ажлын тайлан
 • Судалгааны ажил