Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.11 8 0.002 0.001 -
2019.10.11 14 0.006 0.001 -
2019.10.11 20 0.006 0.002 -
2019.10.14 8 0.008 0.001 -
2019.10.14 14 0.006 0.001 -
2019.10.14 20 0.002 0.001 -
2019.10.15 8 0.004 0.001 0.015
2019.10.15 14 0.004 0.001 -
2019.10.15 20 0.004 0.001 -
2019.10.16 8 0.006 0.001 -
2019.10.16 14 0.002 0.001 -
2019.10.16 20 0.004 0.002 -
2019.10.17 8 0.002 0.001 0.017
2019.10.17 14 0.006 0.001 -
2019.10.17 20 0.006 0.014 -
2019.10.18 8 0.004 0.012 -