Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.27 8 0.01 0.049 -
2019.12.27 14 0.01 0.003 -
2019.12.27 20 0.012 0.032 -
2019.12.30 8 0.005 0.01 -
2019.12.30 14 0.015 0.012 -
2019.12.30 20 0.017 0.026 -
2019.12.31 8 0.013 0.005 0.034
2019.12.31 14 0.002 0.02 -
2019.12.31 20 0.004 0.015 -