Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.3 8 0.009 0.002 -
2019.7.3 20 0.009 0.011 -
2019.7.4 8 0.011 0.008 0.004
2019.7.4 20 0.007 0.006 -
2019.7.5 8 0.004 0.005 -
2019.7.5 20 0.009 0.018 -
2019.7.8 8 0.002 0.011 -
2019.7.8 20 0.009 0.01 -
2019.7.9 8 0.013 0.033 0.006
2019.7.9 20 0.005 0.004 -
2019.7.10 8 0.009 0.005 -