Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Цэвэрлэх байгууламжаас (Завхан - Улиастай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.5 0.0 0.0 91.6 24.6 131.3 637.2 0.0
2014 23.4 0.0 0.0 181.9 20.6 53.7 721.2 0.3
2016 16.4 0.0 0.0 202.2 25.8 42.9 696.8 0.0
Авто засварын газар (Завхан - Улиастай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 17.3 0.3 4.0 270.1 17.7 138.6 624.1 0.0
2014 25.7 0.0 0.0 112.7 25.4 32.4 586.5 0.3
2016 15.1 0.5 0.0 180.7 29.7 12.6 738.8 1.0
Уурын зуух (Завхан - Улиастай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 34.3 0.2 1.2 50.1 10.4 143.4 1160.3 1.2
2014 23.5 0.0 0.0 144.2 23.0 23.8 608.3 0.9
2016 12.4 0.0 0.0 52.5 27.9 12.4 854.9 0.0
Нефть бааз (Завхан - Улиастай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.7 0.9 0.0 105.6 18.9 53.2 799.5 0.0
2014 27.1 0.0 0.0 399.8 23.0 46.5 1099.3 0.4
2016 15.1 0.2 0.0 121.7 25.4 31.1 640.6 0.0